Chọn đầu máy khoan

13/10/2021

Chọn đầu máy khoan, module khoan tự động hay cụm trục chính máy khoan (Drill Head, Drill Spindle), người sử dụng hay dựa vào khả năng làm việc, khả năng khoan. Điều này đúng nhưng chưa đủ vì còn phụ thuộc một vài yếu tố khác như kiểu thiết kế, cách vận hành….

Bán đầu máy khoan, module khoan tự động Đài Loan có đến 3 loại: Module khoan tự động khí nén, Module khoan tự động thủy lực và module khoan tự động Servo.

Người mua đầu máy khoan, module khoan tự động cần lưu ý rằng cả 3 loại trên Motor truyền động giống nhau kiểu Puli curoa. Nhưng hành trình khau được điều khiển khác nhau bàng khí nén, thủy lực và Servo.

Chọn đầu máy, module Songwoei loại sử dụng hơi khí nén có các model SWD3-60, SWD4-80, SWD-85, SWD6-130, SWD8-150, SWD8-200, SWD65-100, SWD65H-100, SWD9-100.

Nếu chọn đầu máy loại dùng khí nén KTK Đài Loan có model P350H, P360H, P570H, P5100H, P6150H. Những model máy khoan tự động tương ứng P350H, P360, P570, P5100,

Nếu chọn loại dùng thủy lực KTK Taiwan có H570H, H5100H, H6150H, H7130H, H7150H, H8130H, H9150H, H12150H. Các model máy tự động cùng chủng loại H570, H5100, H6150, H7130, H7150, H8130, H9150, .

Nếu chọn đầu khoan, module khoan tự động kiểu Servo vít bi dùng biến tần có model NC4150H, NC6150H, NC7200H, NC9200. Các model máy tự động Servo tương ứng NC4150H, NC6150H, NC7200H, NC9200.

Thông số kỹ thuật đầu máy khoan module khoan tự động KTK Taiwan

Model 570H 5100H 6150H H570H H5100H H6150H 4150H 6150H 7200H
Loại Pxxxx – Khí nén Hxxxx – thủy lực NCxxxxx – Servo
Khoan 8 10 16 08 10 16 6 16 25
H.trình 70 100 150 70 100 150 100 150 200
Tốc độ 1 920 830 830 920 830 830 2500 920 300
Tốc độ 2 1670 1670 1300 1670 1670 1300 3400 1300 1500
Tốc độ 3 2500 2500 1670 2500 2500 1670
Motor 4P 1HP 1HP 2HP 1HP 1HP 2HP 1HP 2HP 2HP
Motor Servo 400 750 1000
Kiểu trục ER20 JT6 MT2 ER20 JT6 MT2 ER16 MT2 MT3
Tr lượng 38 45 62 38 45 62
Đơn vị: mm, rpm, W, Kg

Hình ảnh đầu máy khoan module khoan tự động Songwoei Đài Loan

Chọn đầu máy khoan, module khoan

#Xem thêm một số bài viết về :Chọn đầu máy khoan