Hủy hợp đồng bảo hiểm sức khỏe: Cách tính, Lưu ý tránh mất quyền lợi

Hủy hợp đồng bảo hiểm sức khỏe: Cách tính, Lưu ý tránh mất quyền lợi

Vì một số nguyên nhân nhất định mà khách hàng phải hủy hợp đồng bảo hiểm sức khỏe. Lúc này, để không bị mất các quyền lợi có thể phát sinh, bạn cần phải tìm hiểu đầy đủ các thông tin có liên quan đến hoạt động này. 1. Nguyên nhân nào dẫn đến hủy...