Hai bài khấn cúng xe mới thông dụng nhất hiện nay

Hai bài khấn cúng xe mới thông dụng nhất hiện nay

Theo phong tục của người Việt Nam thì mỗi khi mua một món gì đó có giá trị lớn sẽ tổ chức một mâm cúng để ra mắt và xe hơi là một trong những tài sản có giá trị vô cùng cao nên trước khi sử dụng chủ nhân cần phải sắm một mâm lễ cúng xe để cầu xin sự may mắn...