Quy định về biển số xe định danh mới nhất 2023

Quy định về biển số xe định danh mới nhất 2023

Theo quy định mới, biển số xe sẽ được định danh dựa trên thông tin của cá nhân, tổ chức và phải liên đới trách nhiệm đối với hành vi vi phạm mà phương tiện mang biển số xe đó gây ra. Vậy thủ tục cấp, đăng ký và công tác quản lý biển số xe định danh như thế...