Làm bảo hiểm cho xe ô tô bị nạn ở đâu?

Làm bảo hiểm cho xe ô tô bị nạn ở đâu?

Làm bảo hiểm cho xe ô tô bị nạn ở đâu? Đa số các chủ xe khi mua ô tô đều lựa chọn tham gia một gói bảo hiểm xe ô tô tự nguyện (bảo hiểm 2 chiều) ngoài gói bảo hiểm ô tô bắt buộc. Nhưng khi gặp sự cố hay tai nạn liên quan đến phương tiện, không phải ai cũng biết rõ...