Danh sách bác sĩ tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân mùa dịch

Danh sách bác sĩ tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân mùa dịch

Trong mùa dịch, nhất là những ngày TPHCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng, người dân hạn chế ra đường để phòng chống dịch. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề phát sinh khẩn cấp, chúng ta cần thông báo, phản ảnh hoặc gọi trong các trường hợp...