Tuyển tập lễ hội hóa trang Halloween cho bé đầy vẻ ma mị và sinh động

Tuyển tập lễ hội hóa trang Halloween cho bé đầy vẻ ma mị và sinh động

Tuyển tập lễ hội hóa trang Halloween cho bé đầy vẻ ma mị và sinh động: Lễ hội Halloween có tên gốc là All Hallows’Eve, có nghĩa là đêm trước Ngày lễ các thánh. “Hallow” là một từ tiếng Anh cổ có nghĩa là “thánh” và cuối cùng đổi là Halloween như chúng ta biết ngày nay....