“5K” chung sống an toàn với dịch bệnh

“5K” chung sống an toàn với dịch bệnh

"5K" chung sống an toàn với dịch bệnh: Bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh bằng cách tìm hiểu thông tin và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Hãy làm theo khuyến cáo của cơ quan y tế địa phương. (more…)