Thi chứng chỉ SAT khi Du học Úc và những điều cần biết

SAT là một chứng chỉ quen thuộc với các bạn học sinh, sinh viên đang có kế hoạch du học. Chứng chỉ SAT giúp kiểm tra, đánh giá chính xác năng lực học tập của ứng viên du học sinh. Tuy nhiên, hầu hết các trường tại Úc hiện nay đều không đòi hỏi ứng viên phải bắt buộc...