9 nước yêu cầu bảo hiểm du lịch khi nhập cảnh bắt buộc cần lưu ý

9 nước yêu cầu bảo hiểm du lịch khi nhập cảnh bắt buộc cần lưu ý

Bảo hiểm du lịch là loại bảo hiểm sẽ bảo vệ người mua khi có sự cố lúc du lịch, công tác. Với du lịch trong nước hay phần lớn quốc gia trên thế giới thì đây là loại bảo hiểm tự nguyện, chỉ trừ các nước yêu cầu bảo hiểm du lịch bắt buộc sau. 1. Các nước...