Đuôi côn áo côn

13/10/2021

Đuôi côn, áo côn Taiwan loại dài dùng cho máy khoan bàn, khoan đứng, khoan từ, khoan hộp số, khoan phay. Đuôi côn áo côn được thiết kế 2 loại là chuyển từ lớn qua nhỏ và chuyển từ nhỏ qua lớn. Phụ kiện do nhà sản xuất YL Jaliang Đài Loan sản xuất và cung cấp.

Loại phụ kiện này khác khác với kiểu và bình thường ở chổ nó được thiết kế kiểu 2 trong 1, có thể giảm và tăng độ côn trên cùng một chi tiết.

Nếu mua đuôi côn áo côn loại dài chuyển từ nhỏ qua lớn có các kiểu MT2-MT1, MT3-MT2, MT4-MT2, MT4-MT3, MT5-MT3, MT5-MT4.

Việc chuyển đổi này thường được ứng dụng khí máy không có chuẩn cho các loại dao cụ hoặc các loại đầu cặp. Ví du cho phép khoan 40mm, nhưng chuẩn theo máy là côn MT3. Muốn khoan được mũi 40mm cần chuển từ nhỏ qua lứn MT4-MT3.

Đuôi áo côn còn có tác dụng nối dài trục chính trong một số trường hợp đặc biệt. Lúc này cần các loại như MT2-MT2, MT3-MT3, MT4-MT4, MT5-MT5.

Thông số kỹ thuật.

Model Inside-Outside Dài
Chuyển lớn qua nhỏ
TC301 MT1-MT2 160
TC304 MT2-MT3 194
TC305 MT2-MT4 220
TC306 MT2-MT5 254
TC309 MT3-MT4 240
TC310 MT3-MT5 275
TC314 MT4-MT5 300
Chuyển nhỏ qua lớn
TC302 MT2-MT1 158
TC307 MT3-MT2 196
TC311 MT4-MT2 221
TC312 MT4-MT3 240
TC315 MT5-MT3 275
TC316 MT5-MT4 300
Chuyển nối dài
TC303 MT2-MT2 175
TC308 MT3-MT3 215
TC313 MT4-MT4 265
TC317 MT5-MT5 335

 Hình ảnh đuôi côn, áo côn loại dài Yaliang Đài Loan

Đuôi côn áo côn loại dài

#Xem thêm một số bài viết về :Đuôi côn áo côn