Tỷ lệ khấu hao trung bình của xe ô tô cũ khi định giá

Tỷ lệ khấu hao trung bình của xe ô tô cũ khi định giá: Đối với nhiều người, xe ô tô cũ là một trong những lựa chọn hợp lí vì có giá thấp hơn xe mới và nếu biết chọn lựa thì có thể mua được những chiếc xe rất ít đi nhưng giá lại thấp. Tuy nhiên, cách tính khấu hao...