Các biện pháp phòng bệnh Covid 19 mà mọi người cần tuân thủ để giữ an toàn cho mình

Các biện pháp phòng bệnh Covid 19 mà mọi người cần tuân thủ để giữ an toàn cho mình

Các biện pháp phòng bệnh Covid 19 mà mọi người cần tuân thủ để giữ an toàn cho mình: Tình hình dịch covid 19 phải nói đang là một trong những căn bệnh lây lan nhanh chóng và diễn biến bệnh rất phức tạp, chính vì vậy mà mọi người cần bảo vệ bản thân tránh tiếp xúc...